chigaramum۱۹۰۱۰۸ap_۴۶۸×۳۲۵.jpg

این عکس رو از طریق صداهای جهانی هاروارد در این وبلاگ دیدم. اگر روی اسکناس دقت کنید، نوشته شده “پیش از ۳۰ ژوئن ۲۰۰۸ استفاده کنید”. عدد اسکناس هم جالب ه، ۱۰ میلیون دلار. این اسکناس در کشور زیمباوه چاپ شده و یک جستجوی ساده نشون می ده که چند سالی ه که تورم در این کشور از ۱۰۰۰% و ۷۰۰۰% گذشته و به ۱٫۵ میلیون درصد رسیده.