گفتم دانشگاه هلندی Twente بدلیل تحریم های سازمان ملل دانشجوی ایرانی نمی پذیرد. دیروز دانشگاه Twente بیانیه جدیدی داد که در اون می خونیم،

دانشجویان غیر محلی که مدرک اقامت معتبر داشته باشند در صورت احراز شرایط در دانشگاه پذیرفته خواهند شد. این موضوع شامل تمام ملیت ها، از جمله ایرانیان است.

بیانیه ادامه می ده،

تبعیض باعث رد شدن هیچ درخواستی نشده است، بر خلاف آنچه رسانه ها ادعا کردند.

با توجه به ایمیلی که به امین رسیده بود، بنظر می رسه این ادعا اشتباه باشه.