۷_۸۶۱۱۰۵۰۴۰۲_l۶۰۰s.jpg

بنظر بدیهی می رسه در ایران که برای خلاص شدن از شر برف بپاشندش روی سطح خیابون ها. کسی تخمینی داره هزینه های پنهان این کار چقدره؟ از جمله استهلاک ماشین ها، خطر تصادف، هزینه انسانی و …؟ آیا بدیهی ه که می صرفه برف رو بپاشیم روی خیابون و از کامیون و لودر استفاده نکنیم برای بردن برف به خارج از شهر؟

منبع عکس