در آخرین گزارش “کی به کیه؟” گفتم که ۱۳۰٫۰۰۰ وبلاگ فارسی شناسایی شده اند. امروز این تعداد به ۱۷۰٫۰۰۰ تا رسیده که از این تعداد ۷۸٫۰۰۰ وبلاگ بررسی کامل شده اند و ۹۴٫۰۰۰ تا در صف هستند. از این وبلاگ ها بیش از ۵۰٫۰۰۰ آدرس ایمیل استخراج شده. برای اطلاعات بیشتر در مورد اهداف این پروژه به صفحه “کی به کیه؟” مراجعه کنید (انگلیسی).

نکته جالب عدم افزایش طول صف علی رغم افزایش ۵ برابری تعداد وبلاگ های بررسی شده است که ممکنه بدلیل نزدیک شدن به نقطه همگرایی باشه، البته آمار ِ شفاهی در مورد تعداد وبلاگ ها بسیار بیش از اینه. بنابراین هنوز در این زمینه نمی شه با قاطعیت چیزی گفت.

emails۱.png

همچنان یاهو سرویس برتر ایمیل از نظر وبلاگ نویسان ایرانی ه.

scripts.png

و بلاگفا هم همچنان سرویس اول وبلاگ نویسی در ایران.