آقا این “کی به کیه؟” داره عجیب باحال می شه (اگر خبر ندارید، “کی به کیه؟” پروژه کشف گراف ارتباط در وبلاگستان فارسی و استخراج اطلاعات از اونه. اینجا می تونید کمی بیشتر ببینید: در وبلاگستان ایران چه خبر است؟ گزارش اول – نگاهی به آدرس های ایمیل ۱۴۱۶ وبلاگ نویس ایرانی).

تعداد منابع به عدد رویایی ۱۳۰٫۰۰۰ رسیده که از این تعداد ۱۶٫۰۰۰ تا وبلاگ بررسی کامل شده اند و ۹۵٫۰۰۰ تا در صف بررسی هستند. دو روز گذشته کامپیوترم تمام وقت مشغول کار بوده و تونسته ۱۳٫۲۷۲ آدرس ایمیل از وبلاگ نویسان ایرانی پیدا کنه. جالب اینه که همچنان تحلیل های قبلی (ببینید: در وبلاگستان ایران چه خبر است؟ گزارش دوم – نگاهی به سرویس مورد علاقه ۱۷۳۶ وبلاگ نویس ایرانی) درست هستند.

emails.png

در بین ۱۳٫۲۷۲ آدرس ایمیل پیدا شده، یاهو مقام اول را داره و جی میل بعدیه. در گزارش قبلی که فقط شامل ۱٫۵۶۵ آدرس ایمیل بود ترتیب همین بود اما درصدها ۲-۳ درصدی متفاوت بودند.

script.png

حدود سه چهارم ۱۶٫۰۷۰ وبلاگ پیدا شده روی بلاگفا هستند و سرور بعدی پرشین بلاگ ه. در گزارش قبلی که شامل ۱٫۷۳۶ وبلاگ بود ترتیب همین بود و باز هم درصد ها کمی متفاوت بودند.

باز هم می گذارم کامپیوترم چندروزی روشن بمونه.