در اینکه برداشت از سکس (نه به مفهوم عمل سکس که به معنی جنسیت) در جوامع غربی بسیار متفاوت ه با اونچه در ایران هست شکی نیست، اما کشورها، و حتی شهرهای ِ، مختلف اروپایی/آمریکایی هم تفاوتهای زیادی با هم دارند.

از شهرهای غربی چندتایی رو بیشتر ندیدم، اما میلان (ببینید: سفر ایتالیا و آلمان) در این میان “سکسی ترین” فضا رو، لااقل از دید یک مسافر، برام داشت. بطور کلی بنظر می رسه دیدن سینه های عریان در این فرهنگ مشکلی نداره. در وینیپگ دهاتی ما اصلا اینطور نیست ولی اینجا حتی در مجسمه های کلیسا هم بانوی نیمه عریان دیده می شه.

این عکسها رو در یک کلیسا گرفتم. اولی بخشی از یک تابلوی نقاشی ه که بنظرم درباب وسوسه بود. دومی مجسمه آدم و حوی است در لحظه رانده شدن از بهشت.

مجسمه آدم و حوی بخشی بود از یک سری چندده تایی از منظره های قید شده در کتاب مقدس. این یکی درست لحظه ای ه که ابراهیم می خواد فرزندش رو قربانی کنه و فرشته و گوسفند پدیدار می شن.

و البته این هم یک شیطنت تصویری: “کتاب فروشی آمریکایی” و یک بانو با لباس زیر. در اصل اینها دو مغازه جداگانه هستند اما چه کنیم که به هر حال باید فحشی نثار “فرهنگ ِ برهنگی آمریکایی” کرد.