۲۰۰۷dec۱۰-۰۳۴.jpgدر سه روزی که در میلان بسر بردم (ببینید: سفر ایتالیا و آلمان) بیشتر از دوسال زندگی در وینیپگ دود سیگار خوردم. بنظر می رسه اینجا همه درحال دود کردن هستند و البته قوانین هم بنظر می رسه به شدت ِ کانادا نیست. برای مثال دیدم که بلیط فروش در باجه اش سیگار دود می کرد. فکر نمی کنم قانون کانادا چنین اجازه ای بده. البته بنظر قوانینی هم وجود دارند. در فرودگاه یک علامت می گفت که جریمه سیگار کشیدن ۲۷٫۵ تا ۲۷۵ یوروست و مبلغ در صورت حضور یک بانوی باردار یا بچه زیر ۱۳ سال دوبرابر می شه. هر چه که هست، شرکتهای سیگارفروش کاروبار عالیی دارند در این کشور.

نوشیدن هم بنظر عادت غالبی می رسه و البته پرت کردن شیشه در اولین جایی که پیدا کردی. این علامت رو روی شیشه قطار دیدم: “پرت کردن شیشه از پنجره ممنوع!”

این عکس رو هم ببینید: