همونطور که قبلا گفتم (ببینید:آغاز سفر، هرویین و تیر آهن – یک سلام از تورنتو)، در آلمان هستم. اوایل هفته رو در ایتالیا سپری کردم. اینجا لینک همه پستهای این سفر رو می گذارم.

“پرت کردن شیشه از پنجره ممنوع!”

یک تجربه کلیسایی

حکایت “بودجه هلندی” و من

سکس در میلان – چند عکس

“کاسه مالی”