نوشته هایی که درمورد ’ پادکست ’ هستند

صدای وبلاگستان – یک: این بانو کیست

چند‮ ‬تا‮ ‬رفیق‮ ‬وبلاگ‮ ‬نویس‮ ‬دارید؟‮ ‬چند‮ ‬تا‮ ‬خوراک‮ ‬در‮ ‬خوراک‮ ‬خونتون‮ ‬دارید؟‮ ‬به‮ ‬روزی‮ ‬چند‮ ‬تا‮ ‬وبلاگ‮ ‬سر‮ ‬می‮ ‬زنید؟‮ ‬می‮ ‬شه‮ ‬تصور‮ ‬کرد‮ ‬که‮ ‬به‮ ‬این‮ ‬سوالها‮ ‬جوابهای‮ ‬دو‮ ‬و‮ ‬سه‮ ‬رقمی‮ ‬دادید.‮ ‬بگذارید‮ ‬اینجوری‮ ‬بپرسم:‮ ‬چند‮ ‬وبلاگ‮ ‬نویس‮ ‬رو‮ ‬اگر‮ ‬در‮ ‬خیابون‮ ‬ببینید‮ می شناسید‬؟‮ ‬صدای‮ ‬چند‮ ‬وبلاگ‮ ‬نویس‮ ‬رو‮ ‬تا‮ ‬حالا‮ ‬شنیدید؟

این‎‮ ‬اولین‮ ‬پادکست‮ ‬از‮ ‬یک‮ ‬مجموعه‮ ‬درباره‮ “‬صدای‮ ‬وبلاگستان‮” ‬ه.‮ ‬شرکت‮ ‬کننده‮ ‬های‮ ‬این‮ ‬پادکست‮ ‬ها‮ ‬رو‮ ‬خیلی‮ ‬از‮ ‬شما‮ ‬می‮ ‬شناسید.‮ ‬نوشته‮ ‬هاشون‮ ‬رو‮ ‬خوندید،‮ ‬عکسهاشون‮ ‬رو‮ ‬نگاه‮ ‬کردید،‮ ‬و‮ ‬براشون‮ ‬کامنت‮ ‬گذاشتید.‮ ‬صدای‮ ‬این‮ ‬وبلاگ‮ ‬نویسان‮ ‬رو‮ ‬اما‮ ‬نشنیدید.

در‎‮ ‬این‮ ‬پادکستها‮ ‬شما‮ ‬صدای‮ ‬یک‮ ‬وبلاگ‮ ‬نویس‮ ‬رو‮ ‬می‮ ‬شنوید‮ ‬که‮ ‬کمی‮ ‬راجع‮ ‬به‮ ‬خودش‮ ‬حرف‮ ‬می‮ ‬زنه‮ ‬اما‮ ‬نام‮ ‬نمی‮ ‬بره‮ ‬از‮ ‬خودش.‮ ‬سوال‮ ‬این‮ ‬ه،‮ ‬آیا‮ ‬شما‮ ‬می‮ ‬تونید‮ ‬حدس‮ ‬بزنید‮ ‬این‮ ‬وبلاگ‮ ‬نویس‮ ‬کیه؟

مجموعه‎‮ “‬صدای‮ ‬وبلاگستان‮” ‬دو‮ ‬هدف‮ ‬داره.

  1. نزدیک‮ ‬تر‮ ‬کردن‮ ‬وبلاگستان‮ ‬و‮ ‬ایجاد‮ ‬رفاقت‮ ‬بیشتر.
  2. تشویق‮ ‬وبلاگستانی‮ ‬ها‮ ‬به‮ ‬راه‮ ‬انداختن‮ ‬دم‮ ‬و‮ ‬دستگاه‮ ‬پادکست‮ ‬ساختن.‮ ‬ایده‮ ‬این‮ ‬ه‮ ‬که‮ ‬اگر‮ ‬یکبار‮ ‬میکروفن‮ ‬و‮ ‬نرم‮ ‬افزار‮ ‬ضبط‮ ‬صدا‮ ‬رو‮ ‬برای‮ «‬صدای‮ ‬وبلاگستان‮» ‬جور‮ ‬کنی،‮ ‬بار‮ ‬بعد‮ ‬برای‮ ‬پادکست‮ ‬خودت‮ ‬اینکار‮ ‬رو‮ ‬می‮ ‬کنی.

پس‎‮ ‬این‮ ‬شما‮ ‬و‮ ‬این‮ ‬هم‮ ‬نخستین‮ ‬صدا‮ ‬از‮ ‬وبلاگستان،‮ ‬این‮ ‬بانو‮ ‬کیست؟

اگر‎‮ ‬حدس‮ ‬می‮ ‬زنید‮ ‬که‮ ‬این‮ ‬صدای‮ ‬کدام‮ ‬وبلاگ‮ ‬نویس‮ ‬بود‮ ‬در‮ ‬کامنتها‮ ‬بفرمایید‮ ‬یا‮ ‬ایمیل‮ ‬بزنید.‮ ‬اگر‮ ‬دوست‮ ‬دارید‮ ‬صدای‮ ‬وبلاگ‮ ‬نویسی‮ ‬رو‮ ‬در‮ ‬قسمتهای‮ ‬بعدی‮ ‬بشنوید‮ ‬ذکر‮ ‬کنید.

مرتبط: اولین پادکست از مجموعه پادکست‌های آق فری

پاسخ: صدای وبلاگستان – یک: پاسخ + نسخه شوخی

چند‎‮ ‬تا‮ ‬رفیق‮ ‬وبلاگ‮ ‬نویس‮ ‬دارید؟‮ ‬چند‮ ‬تا‮ ‬خوراک‮ ‬در‮ ‬خوراک‮ ‬خونتون‮ ‬دارید؟‮ ‬به‮ ‬روزی‮ ‬چند‮ ‬تا‮ ‬وبلاگ‮ ‬سر‮ ‬می‮ ‬زنید؟‮ ‬می‮ ‬شه‮ ‬تصور‮ ‬کرد‮ ‬که‮ ‬به‮ ‬این‮ ‬سوالها‮ ‬جوابهای‮ ‬دو‮ ‬و‮ ‬سه‮ ‬رقمی‮ ‬دادید.‮ ‬بگذارید‮ ‬اینجوری‮ ‬بپرسم:‮ ‬چند‮ ‬وبلاگ‮ ‬نویس‮ ‬رو‮ ‬اگر‮ ‬در‮ ‬خیابون‮ ‬ببینید‮ می شناسید‬؟‮ ‬صدای‮ ‬چند‮ ‬وبلاگ‮ ‬نویس‮ ‬رو‮ ‬تا‮ ‬حالا‮ ‬شنیدید؟

این‎‮ آغاز ‬اولین‮ ‬پادکست‮ ‬از‮ ‬یک‮ ‬مجموعه‮ ‬درباره‮ “‬صدای‮ ‬وبلاگستان‮” ‬ه که بزودی هر هفته در این وبلاگ منتشر خواهد شد.

‮ ‬شرکت‮ ‬کننده‮ ‬های‮ ‬این‮ ‬پادکست‮ ‬ها‮ ‬رو‮ ‬خیلی‮ ‬از‮ ‬شما‮ ‬می‮ ‬شناسید.‮ ‬نوشته‮ ‬هاشون‮ ‬رو‮ ‬خوندید،‮ ‬عکسهاشون‮ ‬رو‮ ‬نگاه‮ ‬کردید،‮ ‬و‮ ‬براشون‮ ‬کامنت‮ ‬گذاشتید.‮ ‬صدای‮ ‬این‮ ‬وبلاگ‮ ‬نویسان‮ ‬رو‮ ‬اما‮ ‬نشنیدید.در‎‮ ‬این‮ ‬پادکستها‮ ‬شما‮ ‬صدای‮ ‬یک‮ ‬وبلاگ‮ ‬نویس‮ ‬رو‮ ‬می‮ ‬شنوید‮ ‬که‮ ‬کمی‮ ‬راجع‮ ‬به‮ ‬خودش‮ ‬حرف‮ ‬می‮ ‬زنه‮ ‬اما‮ ‬نام‮ ‬نمی‮ ‬بره‮ ‬از‮ ‬خودش.‮ ‬سوال‮ ‬این‮ ‬ه،‮ ‬آیا‮ ‬شما‮ ‬می‮ ‬تونید‮ ‬حدس‮ ‬بزنید‮ ‬این‮ ‬وبلاگ‮ ‬نویس‮ ‬کیه؟

منتظر اولین پادکست از مجموعه “صدای وبلاگستان” باشید.

مجموعه‎‮ «‬صدای‮ ‬وبلاگستان‮» ‬دو‮ ‬هدف‮ ‬داره.‮ ‬یک‮) ‬نزدیک‮ ‬تر‮ ‬کردن‮ ‬وبلاگستان‮ ‬و‮ ‬ایجاد‮ ‬رفاقت‮ ‬بیشتر.‮ ‬دو‮) ‬تشویق‮ ‬وبلاگستانی‮ ‬ها‮ ‬به‮ ‬راه‮ ‬انداختن‮ ‬دم‮ ‬و‮ ‬دستگاه‮ ‬پادکست‮ ‬ساختن.‮ ‬ایده‮ ‬این‮ ‬ه‮ ‬که‮ ‬اگر‮ ‬یکبار‮ ‬میکروفن‮ ‬و‮ ‬نرم‮ ‬افزار‮ ‬ضبط‮ ‬صدا‮ ‬رو‮ ‬برای‮ «‬صدای‮ ‬وبلاگستان‮» ‬جور‮ ‬کنی،‮ ‬بار‮ ‬بعد‮ ‬برای‮ ‬پادکست‮ ‬خودت‮ ‬اینکار‮ ‬رو‮ ‬می‮ ‬کنی.

پس نوشت: اولین پادکست منتشر شد: صدای وبلاگستان – یک: این بانو کیست

اعتیاد، یک پادکست کوتاه کمانگیرانه

در مورد این پادکست دو روایت هست:

روایت اول و فخیمانه: این پادکست به دغدغه هایی در مورد اعتیاد ما به اینترنت می پردازه.

روایت دوم و بی رودربایستی: این پادکست حاصل دسترسی نداشتن به اینترنت برای چندین ساعت متوالی ه. سازنده ی پادکست، اون رو به لرزیدن بدن یک معتاد به هرویین که مدتی ه مواد بهش نرسیده تشبیه می کنه.

این شما و این هم “اعتیاد، یک پادکست کوتاه کمانگیرانه”.

مدتی پیش در وبلاگستان بحثی پیش اومد در مورد نگاه ما، بعنوان آدمهای دگرجنس گرا، به همجنس گرایی. دوستانی اون بحث رو نپسندیدند و متاسفانه فرصتی فراهم نشد برای اینکه بیشتر حرف بزنیم. پس رفتیم سراغ آرشام پارسی، دبیر سازمان دگرباشان جنسی ایران.

این خلاصه ای ه از گفتگوی نیم ساعته آزاده، محمود از وبلاگ دستنوشته ها، و من با آرشام پارسی.

پستهای مرتبط:

مدتی پیش مقاله ای که برای شماره دروغ آوریل روزنامه دانشجویی دانشگاه نوشته بودم رو (ببینید: Why bombing Iran is a Must – چرا بمباران ایران ضروری است) به فارسی ترجمه کردم. تعدادی از دوستان اون نوشته رو نپسندیدند، یا توهین آمیز دونستندش. برای گفتگوی بیشتر، من، آزاده، محمود از وبلاگ دستنوشته ها، دوستی که با نام مستعار “حرفه ای” کامنتهایی با مضمون توهین آمیز بودن مطلب گذاشته بود، و سارا دوست کانادایی مون دور هم نشستیم و راجع به مطلب حرف زدیم. این گزیده ای از اون گفتگوست.

پادکست بسازید – آموزش کوتاه نرم افزاری-سخت افزاری

audiacitys.jpgفرض کنید می خواهید پادکست بسازید. باز هم فرض کنید که می خواهید با کسی/کسانی مصاحبه کنید. کاری که باید بکنید ضبط کردن صدای خودتون و شخص مقابل ه، و این، کار ِ بدیهیی نیست.

یک چاره، خواستن از طرف مقابله که صدای خودش رو ضبط کنه و برای شما بفرسته. من اینکار رو نمی کنم، بدلایل مختلف، از جمله دردسری که اینکار برای طرف مقابل ایجاد می کنه. اما چه بکنیم. این البته روشی ه که من استفاده می کنم. بوضوح هزاران روش دیگه وجود دارند.

podcast_hardware.jpg

adobeauditions.jpgهمونطور که در شکل می بینید، میکروفون مستقیما به کامپیوتر متصل می شه و به کمک نرم افزار Audacity صدای شما ضبط می شه. صدای طرف مقابل اما از مسیر پیچیده تری می گذره.

شما احتیاج به یک mp3 player دارید که ورودی میکروفون داشته باشه (من از یک Creative – Zen Nano Plus استفاده می کنم). حالا خروجی صدای کامپیوتر رو بعنوان میکروفون به mp3 player بدید و از انتهای اون بگیرید و به هدفون بدید. به این ترتیب، صدای شخص مقابل در mp3 player ضبط می شه و بعد به کمک ارتباط usb برش خواهید داشت.

برای مونتاژ نهایی دوصدا روی هم از Adobe Audition استفاده کنید.

کسیکه زوجه اى کمتر از نه سال دارد وطى (۱) او براى وى جایز نیست چه اینکه زوجه دائمى باشد، و چه منقطع ، و اما سایر کام گیریها از قبیل لمس بشهوت و آغوش گرفتن و تفخیذ (۲) اشکال ندارد هر چند شیرخواره باشد … – تحریرالوسیله آیت الله خمینی، جلد سوم، ترجمه آیت الله خامنه ای – منبع (۱- وطی یعنی آمیزش جنسی – منبع. ۲- تفخیذ یعنی مالیدن آلت جنسی به ران – منبع)

آیا این جواز انجام عمل جنسی با بچه هاست؟ آقای تشیعی میگه نه. “این حکم بعدا تغییر کرده” ایشون می گه. “اگر کسی به استناد این حکم بلایی سر بچه ای آورده باشه میشه آیت الله خمینی رو بدلیل دادن اجازه شرعی اینکار محاکمه کرد؟” من می پرسم. بشنوید بحث ما (من و آزاده و آقای تشیعی) رو که برخلاف معمول کمی هم آهنگش تند میشه.

حضور کودکان در مراسم عاشورا + ۱ پاسخ

یادتون باشه، کمی بیش از یک ماه پیش، درگیر بحثی شدیم در مورد حضور و استفاده از بچه ها در عزاداری های عاشورا (ببینید: عکس روز: ننگ بر این مسلمانی). اون بحث البته به مسایل دیگری کشیده شد. چند هفته پیش تونستم با جناب آقای بشیری استاد مشاوره و تربیتی در “اداره مشاوره و پاسخ نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها” تماس بگیرم، پیرو ارجاعات دوستانی که معتقد بودند حضور بچه ها در این مراسم بی اشکال ه.

در ادامه، گفتگو با جناب بشیری رو می شنوید. گذشته از روال ِ معمول، که پادکست رو در بدو صورت کیفیت بالا و حجم پایین می گذاشتم، اینجا دو فایل دیگه هم هست: کل گفتگو با کیفیت بالا و همینطور در حجم پایین. جناب تشیعی هم پادکستی در همین زمینه آماده کرده اند که بمحض اینکه دستم برسه همینجا پست می کنم. تا اینجا شنیدن نتیجه گیری جناب بشیری بنظرم جالب ه.

پس نوشت: ناتان پاسخ می دهد: عزاداری فدای ما

گپی درمورد اسلام، تشیعی پاسخ می دهد

اگر دنبال کرده باشید صحبت هایی رو که با آقای تشیعی می کنم، ایشون ادعا کردند که نمی شه موردی پیدا کرد که حکمی از اسلام با عقل مغایرت داشته باشه (ببینید: گپ دوم با آقای تشیعی، “نمونه بیاورید، اسلام را ترک می کنم). بعضی از دوستان اما معتقد بودند موارد زیادی در اسلام هست که شدیدا با عقل منافات ه. در جواب بخشی از این کامنتها، جناب تشیعی پادکست زیر رو تهیه کردند و فرستادند. اگر هنوز قانع نشدید، بنویسید.

بنظرم حالا توپ در زمین ِ کسانی ه که به اسلام ایراد می گیرند. به جای کامنتهای آتشین، بیاید جدی بشینیم و بحث کنیم با ایشون.

دوباره فرصتی شد تا با آقای تشیعی گپی بزنیم در مورد اجبار کودکان به شرکت در مراسم مذهبی. ایشون اشاره ای هم می کنند به افزایش سن بلوغ دختران. در انتها هم فرصتی داریم که یک روحانی مسلمان را کافر کنیم. بشنوید!

قسمت دوم این پادکست درباره عزاداری عاشوراست و نکاتی داره که برای من بسیار جالب بود

ادامه بحث: گپی درمورد اسلام، تشیعی پاسخ می دهد